Samewe บริการทางการเงิน

ประโยชน์ของการผ่อนชำระ

  • การชำระเงินงวดที่จะช่วยให้คุณเสร็จสิ้นขั้นตอนการวางแผนการซื้อตามขั้นตอนและลดความดันซื้อ
  • การชำระหนี้งวดที่จะช่วยให้คุณซื้อเครื่องก่อนเวลาและใส่ในการผลิตเป็นอย่างรวดเร็วที่สุด
  • การชำระเงินงวดที่จะช่วยให้กระแสเงินสดออกจากกองทุนที่มีคุณค่าพร้อมที่จะเพิ่มสินทรัพย์สภาพคล่อง
  • การชำระเงินงวดที่จะช่วยลดการพึ่งพาแหล่งที่มาของเงินทุนจารีตประเพณี
  • การชำระเงินงวดที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผู้ประกอบการในทางที่วางแผนไว้
  • ผ่อนชำระหมายความว่า: "จ่ายตามที่คุณได้รับ"

กรุณาติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Ningbo กลุ่ม Samewe
Add: No.118 Shuatai ถนน Jiaochuan ถนน
Zhenhai อำเภอ Ningbo ประเทศจีน
นายอัลเลน Ying
ประธาน
มือถือ + 86-133 8663 9999


E-Mail:  allen@samewe.com.cn  หรือallen@samewe.com.hk


WhatsApp แชทออนไลน์!